VEO'S (0)


Khởi điểm vào năm 2015 với 2 founder cùng một cửa hàng nhỏ nhắn ở Hà Nội, trải qua một chuyến hành trình dài với đủ những thăng trầm, giờ đây, đằng sau Veo’s by Khanh, là cả một đội ngũ trẻ đầy nhiệt huyết.

Tất cả những đóng góp dù nhỏ nhặt nhất của từng cá nhân đem đến, đều là những nét màu giúp Veo’s của hiện tại tựa một bức tranh tổng hoà của những màu sắc phong phú, tinh tế và đẹp hơn rất nhiều.
0 sản phẩm