Sách Đảng Lãnh Đạo Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc Trong Thời Kỳ Mới (1998-2018)

Sách & Tạp Chí > Sách > Sách Chính Trị - Pháp Lý & Khoa Học || Sách Đảng Lãnh Đạo Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc Trong Thời Kỳ Mới (1998-2018)
  • Giao hàng toàn quốc
  • Được kiểm tra hàng
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Chất lượng, Uy tín
  • 7 ngày đổi trả dễ dàng
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ

Giới thiệu Sách Đảng Lãnh Đạo Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc Trong Thời Kỳ Mới (1998-2018)

Sách Đảng Lãnh Đạo Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc Trong Thời Kỳ Mới (1998-2018)

Tác giả: TS. Bùi Bạch Đằng
Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Phát hành: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 264


Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Yêu cầu khách quan và chủ trương của Đảng về phát huy bản sắc văn hóa dân tộc (1998 - 2018)

Chương 2: Đảng chỉ đạo phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới (1998 - 2018)

Chương 3: Một số thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo phát huy bản sắc văn hóa dân tộc (1998 - 2018)

Qua đó, góp phần đấu tranh chống lại những luận điệu phản động, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc ta của các thế lực thù địch; đẩy lùi sự hoài nghi, dao động về con đường lên chủ nghĩa xã hội, tệ sùng bái nước ngoài, coi thường những giá trị văn hóa dân tộc,

Nhà Sách Thiên Vũ Trân Trọng Giới Thiệu!
Liên kết: Che Khuyết Điểm 2 Đầu Concealer Dual Veil TheFaceShop